YouTube


My Gear: Canon C200 (Amazon) – https://amzn.to/3rKdYZ3

Godox SL150 (Amazon) – https://amzn.to/3hIwA6X

Godox Softbox (Amazon) - https://amzn.to/3rPVhTF

Sennheiser MKE600 (Amazon) – https://amzn.to/3obJvko

Manfrotto 546B (Amazon) – https://amzn.to/2MwsOlN

Canon 24mm F1.4L II (Amazon) – https://amzn.to/2X8UL5g

Benq GW2765 (Amazon) – https://amzn.to/3n4xdZK

Govee RGB light strips (Amazon) – https://amzn.to/3obM1ai

Intel i9-9900k (Amazon) - https://amzn.to/3ofoxRM


Gear in this video:

Godox SL60 (Amazon) – https://amzn.to/2KO32Jj

Godox Octobox (Amazon) - https://amzn.to/2Lm19U8

Light stand (Amazon) - https://amzn.to/2X6wBYX

Undercounter light kit (Amazon) - https://amzn.to/3rPWb2v